Naam: Vereniging Tesjoengat IsraŽl (Hulpe IsraŽls).

RSIN: 808348942.

Contactgegevens:

zie pagina Contact

Bestuurssamenstelling (verenigingsjaar 2017-2018):

Abby IsraŽls (voorzitter), Caroline Godfried (secretaris), Casper Filarski (penningmeester) en Robert Duizend (plv voorzitter)

Beleidsplan:

uitvoeren van alles wat gericht is op het nakomen van de doelstellingen. Daaronder vallen zorgen voor mensen die bereid zijn de taken van de eredienst te vervullen; zorgen voor een goed gevulde synagoge, mede door ledenwerving en ledenbinding (sociale en leer-activiteiten, emails, website); het financieel gezond houden van de vereniging, zodat diensten en bijeenkomsten kunnen doorgaan en het monument goed wordt onderhouden.

Beloningsbeleid:

we steunen geheel op vrijwilligers.

Doelstelling (conform de statuten):

het regelmatig houden van sjoeldiensten;

het in stand houden van de Joodse gemeenschap in Amsterdam / De Pijp en omstreken; het houden van bijeenkomsten en leeroefeningen; het onderhouden van het pand Gerard Doustraat 238, dat zowel een gemeentelijk- als rijksmonument is.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Belangrijkste activiteiten zijn de diensten en bijeenkomsten (bijv. kerkelijke huwelijken) in de synagoge. Ook vinden er regelmatig rondleidingen plaats.

Meer informatie in het jaarverslag van de secretaris, dat tijdens de Algemene ledenvergadering van de vereniging wordt gepresenteerd en opvraagbaar is.

FinanciŽle verantwoording:

Opvraagbaar voor leden, sympathisanten en belanghebbenden