RSIN en naam
808348942 - Vereniging Tesjoengat IsraŽl (Hulpe IsraŽls).


824172073 - Sjoelgemeenschap NIHS Amsterdam - Gerard Doustr Tesjoe'at Israel

De vereniging Tesjoengat IsraŽl beheert alle financiŽn voor de Sjoelgemeenschap

Contact

zie pagina Contact

Bestuur Verenigingsjaar 2017-2018:

Abby IsraŽls (voorzitter), Caroline Godfried (secretaris), Casper Filarski (penningmeester) en Robert Duizend (plv voorzitter)

Beleidsplan

Het uitvoeren van alles wat gericht is op het nakomen van de doelstellingen. Daaronder vallen:

- het organiseren van erediensten en er voor zorgen dat vrijwilligers taken in de eredienten vervullen;

- zorgen dat de sjoeldiensten worden bezocht, mede door ledewerving en ledenbinding (sociale- en leeractiviteiten, emails, website ),

- het financieel gezond houden van de vereniging zodat diensten en bijeenkomsten kunnen doorgaan,

- het onderhouden van het monumentale pand

Beloningsbeleid

we steunen geheel op vrijwilligers

Doelstelling (conform de statuten)

- het regelmatig houden van sjoeldiensten

- het in standhouden van de Joodse in Amsterdam /De Pijp en omstreken

- het houden van bijeenkomsten en leeroefeningen

- het onderhouden van het pand Gerard Doustraat 238, dat zowel een gemeentelijk- als rijksmonument is

Verslag van uitgeoefende activiteiten

- Belangrijkste activiteiten zijn de diensten en bijeenkomsten (bv kerkelijke huwelijken) in de synagoge.

- Rondleidingen, cursussen en seminars

Meer informatie

Jaarverslagen van de secretaris en penningmeester worden tijdens de algemene ledenvergadering gepresenteerd.

De notulen zijn opvraagbaar.