V

/* vulregel om onder de header te blijven */

V

/* vulregel om onder de header te blijven */

Sjoelgemeenschap Gerard Dou

Besluitenlijst 19 mei 2013

Besluitenlijst van de Ledenvergadering van de Gerard Dou Sjoelgemeenschap d.d. 19 mei 2013 in de kiddoesjruimte van de Gerard Doustraat 238.

De vergadering had voornamelijk een informerend karakter: het bestuur van de Vereniging 'Hulpe IsraŽls' lichtte in een korte inleiding toe waarom de Vereniging als onafhankelijke vereniging besloten had toe te treden tot de Federatie van Sjoelgemeenschappen, NIHS2.0. Aan de orde kwam daarnaast hoe het bestuur van de Vereniging de toekomst ziet met enerzijds een onafhankelijke vereniging en anderzijds een tot de NIHS behorende Sjoelgemeenschap.

De aanwezigen namen de volgende besluiten om, in eerste instantie voorlopig, enkele zaken formeel in te richten:

1. de naam van de Sjoelgemeenschap wordt "Gerard Dou Sjoelgemeenschap";

2. bestuursleden: drie leden van het huidige zittende bestuur van de Vereniging 'Hulpe IsraŽls' zullen het bestuur van de Sjoelgemeenschap vormen. Dit zijn Abby IsraŽls (voorzitter), Casper Filarski (penningmeester) en Caroline Godfried (secretaris);

3. vertegenwoordiger van de Sjoelgemeenschap in de Raad van Toezicht: Casper Filarski. Plaatsvervangers: Abby IsraŽls en Caroline Godfried;

4. sjoelrabbijn van de Sjoelgemeenschap: rabbijn Shmuel Katz;

5. Sjoelreglementen: het door de Gemeente opgestelde Modelreglement Sjoelgemeenschap is door Abby IsraŽls en Casper Filarski enigszins aangepast. Het concept wordt aan de aanwezigen uitgedeeld c.q. zal via de mail worden toegestuurd. Dit concept is niet op de vergadering besproken; aanpassingen blijven te allen tijde mogelijk.

ad 2.

Aanpassing 30-04-2017: Het gekozen bestuur van de Vereniging Tesjoengat Israel is ook benoemd tot bestuur van de sjoelgemeenschap; te weten Abby IsraŽls (voorzitter), Caroline Godfried (secretaris), Casper Filarski (penningmeester) en Robert Duizend (plv voorzitter);

Aanvulling 13-05-2018: Het bestaande bestuur wordt aangevuld met de leden Ruchama Graafland en Chaya Yogev.

ad 3.

Aanpassing 21-juni-2015: Abby IsraŽls is gekozen in het bestuur van de NIHS. de vertegenwoordiging in de Raad van Toezicht wordt derhalve: Casper Filarski. Plaatsvervangers: Caroline Godfried en Robert Duizend;

aanpassing 30-04-2017: Dhr Robert Duizend wordt als 2de afgevaardige vervangen door Dhr David Gaillard.

Privacy verklaring

De Sjoelgemeenschap Gerard Dou heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten met de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS), die de contact- en adresgegevens van leden heeft aangeleverd.

zie ook pagina privacy.