Synagoge/Synagogue

Gerard Doustraat 238, Amsterdam, The Netherlands

Locatie

Onze Sjoel is gelegen in de amsterdams Pijp, vlakbij het kruispunt van de Albert Cuypstraat en de Van Woustraat. Het gebouw is aangegeven met een Davidster op de kaart.

Location

Our shul is located in downtown Amsterdam, near the crossroads of the Albert Cuypstraat and the Van Woustraat. It is marked with a Star of David in the map.

Map of Amsterdam