V

/* vulregel om onder de header te blijven */

V

/* vulregel om onder de header te blijven */

Rav Katz

"Sjalom en welkom

Onze sjoel is misschien niet de grootste van Amsterdam, zijn taak echter is een van de grootste, belangrijkste en ver-reikende die een sjoel kan hebben. De omgeving van onze sjoel was ooit het bruisende centrum van Joods leven en bedrijvigheid in Amsterdam. De synagoge in de Gerard Doustraat is nu de enig overgebleven sjoel met de Amsterdamse minhagim in het centrum van wat ooit “Mokum Alef” was. Wij geloven in wat Rav Samson Rafael Hirsch ooit zei: iedere sjoel is een deel van een heel gebouw, maar iedere sjoel heeft in zijn genen en in zijn ziel alles dat het hele gebouw omvat. Daarom zijn wij een trotse gemeente en zijn wij een toegewijde gemeente. Wij verwelkomen iedereen, wie hij of zij ook is, en waar hij of zij ook vandaan komt. Wij vinden het belangrijk om iedereen eerst een glimlach te geven, een Shabbat shalom en dan een zitplaats. De taak om trots en tevreden het oude te bewaren betekent dat het heilig en gewijd is en dat het ook gerespecteerd moet worden. U bent van harte welkom om dat respect ook met ons te delen. In onze gemeente zult u ook chesed vinden, liefhebbende goedheid. Vertel ons alstublieft wat u nodig hebt en wij zullen onze uiterste best doen om aan uw wensen tegemoet te komen. U kunt deze sfeer van vriendelijkheid in sjoel proeven, maar ook tijdens de kiddoesj na de dienst, wanneer u iedereen kunt ontmoeten. Tora is een deel van onze kehilla, het is er de hoeksteen van. Onderaan deze pagina is een link te vinden, waarmee u mij over ieder Joods onderwerp vragen kunt stellen. Of het nu over de halacha gaat, over iets dat met uw verblijf in onze stad te maken heeft, iets persoonlijks of een filosofisch aspect van ons geloof: ik ben er voor u. Iedere dienst in onze sjoel wordt opgeluisterd met een inspirerende dvar tora, we houden regelmatig sjioeriem, maar de halacha is ook iets waarin we ons dagelijks leven spiegelen. Misschien wilt u mij persoonlijk ontmoeten... Stuurt u me alstublieft een bericht en we maken een afspraak. En in onze sjoel wordt beslist niemand gedreven door geldzucht of kavod. Er is één doel: er zijn voor Hashem en voor het Joodse volk. Dus kom, voegt u zich bij ons en zorg dat we verder groeien. En weet dat onze sjoel zich in de Gerard Doustraat op nummer 238 bevindt. 238 is de getalswaarde van het woord Rachel. Rachel zorgde voor de schapen. Wij zullen voor u zorgen!!!!"

"Shalom and welcome

Our shul might not be the biggest in Amsterdam. Its task however is one of the greatest most important and far reaching a shul can have. The area of our shul used to be the bustling centre of jewish life and commerce in Amsterdam. The Gerard Dou Synagogue is now the only remaining shul with the Amsterdam ashkenaz minhagim in the centre of what used to be “Mokum Alef”. We believe in what Rav Samson Rafael Hirsch once said. Every shul is a piece of a whole building. But every shul has in its genes and in its soul everything that makes up the whole building. We are therefore a proud community and we are a dedicated community. We welcome everyone whoever he or she is and wherever he or she comes from. We believe in giving anyone first a smile, a Shabbat shalom and then a seat. The task of proudly and happily preserving the old, means that it is holy and sacred and that it has to be respected as well. Please share that respect with us as well. In our community you will also find chesed, loving kindness tell us please what you need and we will do our utmost to accommodate you. You can taste this spirit of kindness in shul but also at our Kiddush after the services where you can meet with everyone. Tora is part of our kehilla, it is its cornerstone. On the bottom of this page you will find a link so you can ask me on anything jewish. Be it halacha, something that pertains to your stay in our city, to something personal or to a philosophical aspect of our religion. I am there for you. Every service in our shul is adorned by an inspiring dvar tora, we arrange shiurim regularly but the halacha is also something in which we mirror our day to day life. You may want to meet me face to face... Please send me a message and we will make an appointment. And be sure no one in our shul is driven by money jealousy or kavod. There is one purpose to be there for hashem and the jewish people. Come therefore join us and make us grow. And remember our shul is located at 238 Gerard Dou straat. 238 is the numerical value of the word Rachel. Rachel took care of the sheep. We will take care of you!!!!"

Rabbi Shmuel Hakohen Katz

shmuelskatz@gmail.com

Rabbi Tesjoengas Jisroel, Amsterdam