V

/* vulregel om onder de header te blijven */

V

/* vulregel om onder de header te blijven */

KvK / Anbi

RSIN en naam
808348942 - Vereniging Tesjoengat IsraŽl (Hulpe IsraŽls).


824172073 - Sjoelgemeenschap NIHS Amsterdam - Gerard Doustr Tesjoe'at Israel

De vereniging Tesjoengat IsraŽl beheert alle financiŽn voor de Sjoelgemeenschap

Contact

zie pagina Contact

Bestuur Verenigingsjaar 2018-2019:

Abby IsraŽls (voorzitter), Caroline Godfried (secretaris), Casper Filarski (penningmeester), Robert Duizend (plv voorzitter) en Chaya Yogev (lid)

Beleidsplan

Het uitvoeren van alles wat gericht is op het nakomen van de doelstellingen. Daaronder vallen:

- het organiseren van erediensten en er voor zorgen dat vrijwilligers taken in de eredienten vervullen;

- zorgen dat de sjoeldiensten worden bezocht, mede door ledewerving en ledenbinding (sociale- en leeractiviteiten, emails, website ),

- het financieel gezond houden van de vereniging zodat diensten en bijeenkomsten kunnen doorgaan,

- het onderhouden van het monumentale pand

Beloningsbeleid

we steunen geheel op vrijwilligers

Doelstelling (conform de statuten)

- het regelmatig houden van sjoeldiensten

- het in standhouden van de Joodse in Amsterdam /De Pijp en omstreken

- het houden van bijeenkomsten en leeroefeningen

- het onderhouden van het pand Gerard Doustraat 238, dat zowel een gemeentelijk- als rijksmonument is

Verslag van uitgeoefende activiteiten

- Belangrijkste activiteiten zijn de diensten en bijeenkomsten (bv kerkelijke huwelijken) in de synagoge.

- Rondleidingen, cursussen en seminars

Meer informatie

Jaarverslagen van de secretaris en penningmeester worden tijdens de algemene ledenvergadering gepresenteerd.

De notulen zijn opvraagbaar.